Pametna omrežja (SmartGrids)

Tradicionalna SN/NN distribucijska omrežja se z integracijo najnovejših tehnologij s področja merjenja, proizvodnje iz obnovljivih (razpršenih) virov, vgrajevanja hranilnikov in drugih sodobnih naprav spreminjajo v izredno kompleksen sistem, imenovan tudi pametna omrežja.

Elektro Gorenjska se jasno zaveda pomembnosti sodelovanja na področju tehnološkega razvoja in inovativnih dejavnosti. Obe področji sta jasno opredeljeni v strateških dokumentih podjetja, z udeležbo v različnih raziskovalno inovativnih konzorcijih pa se ti strateški cilji tudi aktivno izvajajo. Potrebno je poudariti, da Elektro Gorenjska sodeluje izključno na projektih, ki se neposredno nanašajo na tehnološka področja distribucije električne energije, kar podjetju dejansko zagotavlja vodilno mesto na področju uvajanja sodobnih tehnologij med slovenskimi distribucijskimi podjetji.

Opis aktivnosti Elektra Gorenjska na področju razvoja pametnih omrežij si lahko ogledate tukaj.