Lokalni energetski koncept

Lokalni energetski koncept (LEK) je celovit dolgoročni koncept razvoja občine kot lokalne skupnosti na področju energetske oskrbe.

Poleg načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Izdelava LEK za občino je zakonsko opredeljena z Energetskim zakonom.

Distribucijsko podjetje Elektro Gorenjska, kot upravljavec elektrodistribucijskega omrežja, aktivno sodeluje s posameznimi gorenjskimi občinami pri izdelavi Lokalnih energetskih konceptov (LEK).

V procesu izdelave LEK sodelujemo pri pripravi podatkov o stanju elektrodistribucijskega omrežja, rabi električne energije ter proizvodnji električne energije iz razpršenih virov.

Da bi proces pridobivanja podatkov za izdelavo LEK potekal optimalno, smo za občine kot naročnike konceptov, pripravili obrazec kot vlogo za pripravo podatkov.

Vloga za izdajo podatkov za lokalni energetski koncept

Izpolnjen obrazec posredujte na Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, Služba za razvoj, investicije in vzdrževanje.

S pomočjo znanja in izkušnjami vam bomo z veseljem pomagali pri energetskem načrtovanju.