Trajnost v smeri stalnega inoviranja in razvoja je del našega dednega zapisa

Letošnje leto je za Skupino Elektro Gorenjska zelo pestro. Praznujemo svojo 60. obletnico delovanja, sprejeli smo novo trajnostno strategijo poslovanja do leta 2026, pred vrati je objava letnega poročila našega poslovanja v letu 2022, energetika se nahaja v prelomnem obdobju. O zanimivih vsebinah smo se pogovarjali s predsednikom uprave Skupine Elektro Gorenjska, dr. Ivanom Šmonom.

Letošnje, jubilejno leto ima za Skupino Elektro Gorenjska še poseben simbolni pomen. Kakšen je vaš pogled na pot, ki smo jo kot podjetje prehodili v teh šestih desetletjih? Kaj vam pomeni, kaj vam simbolizira, katere misli/asociacije vam sproža?

Pravi pogled na prehojeno pot pripoveduje poslovna zgodba Skupine Elektro Gorenjska, ki jo moram zapisati v celoti.

Elektrika se na Gorenjskem razvija od 1893. Prva žarnica na območju današnje Slovenije je zagorela ravno na Gorenjskem. Kranjske deželne elektrarne so bile ustanovljene 20 let kasneje, mi pa smo tu kot podjetje in njeni zgodovinski nasledniki od leta 1963. V sedanji vsebini zagotavljamo distribucijo električne energije, proizvajamo električno energijo iz obnovljivih virov in skrbimo za učinkovito rabo energije. Od nekdaj smo pionir na področju uvajanja novih tehnoloških rešitev, ki podpirajo kakovostno oskrbo z električno energijo in poslovno uspešnost nas in naših strank. Pri tem so ključnega pomena sodelovanje in spoštovanje zaposlenih, vpetost v lokalno okolje in družbena odgovornost. Trajno smo prisotni v svojem okolju in vplivamo na kakovost življenja vseh generacij. Zavezani smo ohranjanju tehnične dediščine in navduševanju mladih iz lokalnega okolja za energetiko. Z zavzetimi sodelavci razvijamo agilno organiziranost, kulturo strateške in operativne izvedbe ter kulturo inovativnosti. 

V vseh obdobjih delovanja je podjetje gradilo na bogatem znanju in izkušnjah zaposlenih, ki jih je vgrajevalo v osvajanje novih dosežkov in spoznanj na področju energetike. Tesno prepletanje novih znanj in izkušenj je omogočalo učinkovito odzivanje na konkretne potrebe, ki sta jih narekovala okolje in sama tehnologija. Nikoli nismo zadovoljni. Stalno želimo spreminjati naše okolje v smeri trajnostne preobrazbe. Ta bo še posebej pomembna v prihajajočem obdobju nadaljnje elektrifikacije (elektrika iz obnovljivih virov kot energija 21. stoletja), digitalizacije in zelene transformacije celotne družbe. Naše poslovanje spreminjamo tako, da bo primerno digitalizirano. Z gospodinjstvi, podjetji in lokalnimi skupnostmi soustvarjamo energijo prihodnosti. Delujemo fleksibilno in prijazno do naših uporabnikov ter jim zagotavljamo trajno in zeleno električno energijo ter njeno učinkovito uporabo.

Nismo zavezani le trajnostnemu strateškemu razvoju, ki uravnoteženo naslavlja (upošteva) ljudi (vse deležnike), naravo, in poslovno prodornost. Zavezani smo tudi vsakodnevni operativni odličnosti, ki zagotavlja stabilnost v oskrbi z električno energijo. Življenje je vse bolj odvisno od električne energije. Brez nje nimamo hrane, vode, ogrevanja, ne moremo se učiti, se premikati, potovati, komunicirati, skrbeti za druge ljudi, živali in rastline. Zavedamo se naše odgovornosti in zato gradimo zgodbo naše trajnosti - stalne, stabilne, vsakodnevne in dolgoročne ter odgovorne prisotnosti za okolje in ljudi. TRAJANJE predstavlja globok smisel našega obstoja in delovanja.

Kakšna je vaša pot znotraj Elektra Gorenjska?

Sam se z Elektro Gorenjska povezan že dolgo časa, pravzaprav skoraj mojo celotno poslovno pot. Na začetku sem v poletnem času opravljal študentsko delo, kasneje pa sodeloval z Elektro Gorenjska kot štipendist. Poslovno pot sem v Elektru Gorenjska po končanem dodiplomskem študiju za eno leto začel leta 2001 in jo v sklopu podiplomskega študija nadaljeval na Univerzi v Ljubljani ter po končanem podiplomskem študiju za tri leta na Ministrstvu za gospodarstvo. V letu 2010 sem se zaposlil pri distribucijskem operaterju SODO, nato pa sem se leta 2013 ponovno vrnil na Elektro Gorenjska, kjer sem najprej opravljal funkcijo pomočnika uprave, nato pa še funkcijo izvršnega direktorja Organizacijske enote storitve informatike. Nadzorni svet Elektra Gorenjska me je junija 2018 imenoval na mesto predsednika uprave za štiriletno mandatno obdobje, v letu 2022 mi je mandat podaljšal še do leta 2026.

Ali obstaja kakšna zanimiva zgodba, dogodek, projekt, aktivnost, anekdota iz Elektra Gorenjska, ki vam je do danes ostala v spominu?

Ja dogodek leta 2001 je dogodek, ki mi je in mi bo ostal v spominu. V letu 2001 sem začel mojo poslovno pot v Elektro Gorenjska na delovnem mestu strokovnega sodelavca, lahko rečem da sem bil v družbi še zelo “zelen”. Tega leta sem prejel tudi prešernovo nagrado za moje dodiplomsko delo in na podelitvi nagrade je bil tudi takratni predsednik uprave Elektro Gorenjska g. Drago Štefe. Po podelitvi smo seveda z bivšimi sošolci podeljeno nagrado praznovali še dolgo v noč in zjutraj je bilo kar težko vstati in prit v službo. No takoj ob 7h zjutraj pa do mene pride moj takratni vodja, direktor oddelka in mi pravi, da morava oba skupaj nujno takoj do g. Štefeta na zagovor. Popolnoma nič mi ni bilo jasno kaj se dogaja, razmišljal sem samo, kaj sem ali smo lahko naredili narobe, da me na zagovor že tako zgodaj kliče predsednik uprave. No na koncu se je izkazalo, da mi celotno takratno vodstvo Elektro Gorenjska želi samo voščiti za podeljeno nagrado. 😊

Kakšno je vaše voščilo in sporočilo sedanjim in upokojenim sodelavkam in sodelavcem Skupine Elektro Gorenjska ob 60. obletnici?

Vsem sedanjim in upokojenim zaposlenim Skupine Elektro Gorenjska ob 60. obletnici iskreno čestitam za dosedanje uspešno delo. Skupina je danes tam kjer je samo zaradi doprinosa vsakega posameznika od vas. Iskreno me veseli, da ste glede na rezultate anket pri tem zelo zavzeti, torej zadovoljni tudi vi. Ob takih pogojih je z veseljem sodelovati z vami in mislim, da nas čaka še uspešna prihodnost. Srečno

Nazaj na vse novice