Vedno smo bili odprti za novosti

Ob 60. obletnici Skupine Elektro Gorenjska smo se pogovarjali z upokojenim sodelavcem Alojzom Zupancem. V zanimivem in anekdot polnem pogovoru nam je predstavil prehojeno pot tako v času zaposlitve kot tudi v času tretjega življenjskega obdobja, ki traja že 16 let.

Elektro Gorenjska je bil ustanovljen leta 1963, le tri leta pred njegovo zaposlitvijo. V tem času se je podjetje razvilo v vodilno distribucijsko podjetje v Sloveniji.

V Elektru Gorenjska se je zaposlil 1. aprila 1966. Datum prihoda je bil zabaven – 1. april. Z delom je pričel v tehnični dokumentaciji, kjer so imeli nalogo vzpostaviti tehnično dokumentacijo vodov, naprav in objektov. V štirih letih so vrisali 1.200 km vodov, vključno s pripadajočimi TP. To je bil zelo velik in zahteven projekt, saj so vse delali »peš«, kot se danes reče, in ni bilo informacijske podpore, kot jo imamo danes. Projekt je koordiniral Janez Gašperič. Delo je opravljal devet let, nato pa je odšel v investicije na takratne skupne službe. Bil je odgovoren za nadzor nad gradnjo daljnovodov, RTP-jev in malih hidroelektrarn. Takrat se je gradil 110 kV daljnovod Moste–Bled in naprej proti Bohinju, Moste–Jesenice, Žeje–Tržič in nekateri krajši odseki. Ukvarjali so se z gradnjo RTP Labore, RTP Primskovo, RTP Železniki, RTP Kranjska Gora, RTP Tržič, RTP Škofja Loka. Zgrajene so bile male hidroelektrarne Davča, Sorica, Mojstrana in Lomščica. 

Leta 1992 je bil prestavljen v enoto Kranj za vodjo obratovanja. Spominja se različnih naravnih ujm, tako žledov, kot poplav.  Zahteven je bil tudi prehod omrežja z 10 kV na 20 kV, kjer je bilo ogromno dela predvsem na območju Kranja, Škofje Loke in Medvod. Istočasno so se uvajale nove tehnologije (stikališča GIS, 110 kV RTP Zlato polje).

Zanimiv pogovor z anekdotami si lahko v celoti preberete v jesenski številki Elga, na tem mestu pa objavljamo njegovo voščilo:

 

Vsem zaposlenim želim uspešno delo še naprej. Ohranjajte bogastvo izkušenj in uspehov preteklih generacij ter ustvarjajte svetlo prihodnost za prihodnje rodove. Z optimizmom in znanjem premagujte težave in izzive, zaradi katerih hodite v službo. 

 

Nazaj na vse novice