Skupina Elektro Gorenjska - Partner za razvoj Občine Bled

Občina Bled se lahko pohvali z uspešnim sodelovanjem s Skupino Elektro Gorenjska, ki je v zadnjih letih prispevala k pomembnim investicijam in razvoju infrastrukture v naši občini.  Več o sodelovanju je predstavil župan Anton Mežan.

To sodelovanje je ključno za izboljšanje kakovosti življenja in zagotavljanje stabilnega energetskega sistema, ki je temeljnega pomena za naše občane.

Sočasno z ureditvijo cest in komunalne infrastrukture, ki predstavlja enega izmed ključnih stebrov razvoja Občine Bled, je Skupina Elektro Gorenjska igrala ključno vlogo pri naslednjih investicijah:

Polaganje nizkonapetostne kabelske kanalizacije je potekalo na območju Cankarjeve ulice, v naselju Seliše, vaškem jedru Grad, vaškem jedru Mlino ter na odseku Mlino Pristava - Velika Zaka območja Dob (Gozdarska ulica, Ulica Matije Čopa). Hkrati je potekalo polaganje elektro kablovodov ob izgradnji Severne razbremenilne ceste. Na območju vasi Selo se je izvajalo polaganje nizkonapetostne kabelske kanalizacije. V zazidani coni ZN Koritno in ZN Ribno se je prav tako izvajalo polaganje nizkonapetostne kabelske kanalizacije. Poleg tega je potekalo polaganje visokonapetostnih kablovodov na odseku od razdelilne transformatorske postaje Dindol do naselja Ribno. V naseljih Aljaževa, Prisojna in Razgledna ulica je potekalo polaganje nizkonapetostne kabelske kanalizacije. Na območju Male Zake in Kolodvorske ulice se je izvajalo polaganje nizkonapetostne kabelske kanalizacije. Poleg tega je bilo izvedeno polaganje elektro kablovodov sočasno z rekonstrukcijo Rečiške ceste. V letu 2023 je načrtovano polaganje kabelske kanalizacije na celotnem območju Sebenj (odsek Zasip- Podhom). V prihodnosti je v načrtu tudi polaganje visokonapetostne kabelske kanalizacije v zemljo na odseku Breg – Piškovca – Zasip - Podhom – Gorje. Skupina Elektro Gorenjska je aktivno sodelovala pri polaganju in kabliranju nizkonapetostne kanalizacije v sklopu vaškega jedra Bohinjska Bela. Poleg zgoraj naštetih projektov, Skupina Elektro Gorenjska neprestano posodablja svoje omrežje v naši občini. Glavni poudarek je na polaganju kabelske kanalizacije v občinske ceste, kar hkrati pomeni odstranitev zračnih kablovodov, ki so pogosto vizualno moteči. Obnova transformatorskih postaj na različnih lokacijah v občini, kot so Grad, Obrne, Dobe, Stagne, Ledina, ZN Koritno, Seliše, pri vrtcu Bled in Bohinjska Bela, je tudi del teh nenehnih prizadevanj za izboljšanje elektroenergetske infrastrukture.

Skupina Elektro Gorenjska je tako postala nepogrešljiv partner pri razvoju Občine Bled, saj s svojimi investicijami in nadgradnjami elektroenergetske infrastrukture prispeva k večji varnosti, zanesljivosti ter trajnostnemu razvoju občine. V sodelovanju s Skupino Elektro Gorenjska smo skupaj zgradili močnejšo, bolj vzdržljivo in energetsko učinkovito Občino Bled, ki je pripravljena na izzive prihodnosti.

Ob besedni zvezi Elektro Gorenjska se mi v mislih najprej prikaže zapletena mreža, katero podjetje obvlada do potankosti. Čim manj zapletov in čim širšo poslovno mrežo želim vsakemu zaposlenemu, ki s svojo predanostjo prispeva kamenček pri uspehu podjetja.

Še na mnoga leta vsem skupaj in vsakemu posebej.  

Vse najboljše in srečno.

Nazaj na vse novice