V čast nam je, da je od leta 2002, ko ste pridobili prvi certifikat, tudi SIQ del vaše uspešne zgodbe.

Podjetje Elektro Gorenjska, d. d., posluje skladno s politiko kakovosti in sprejetih standardih kakovosti. O sodelovanju je svoje misli strnil Gregor Schoss, direktor SIQ Ljubljana

Bilo je davnega leta 2002, ko sta Elektro Gorenjska, d. d., in SIQ Ljubljana stopila na skupno pot razvoja sistemov vodenja. Najprej ste pridobili certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001. Bili ste med prvimi, ki ste spoznali, da brez kakovostnega izvajanja storitev in neprestanega izboljševanja ne bo uspeha. Kmalu ste sistem vodenja kakovosti nadgradili tudi s sistemom ravnanja z okoljem ISO 14001 ter sistemom varnosti in zdravja pri delu ISO 45001.

Vsi ti sistemi vodenja so pripomogli k napredku Elektra Gorenjske. Zadnji v vrsti pridobljenih certifikatov je bil certifikat za sistem vodenja varnosti informacij ISO/IEC 27001. Zavedate se, kako je z razvojem informacijskih tehnologij pomembno tudi to področje.

Na vsakoletnih presojah ugotavljamo, da znate integriran sistem vodenja uporabljati kot učinkovito orodje vodenja in skozi procese stalnih izboljšav nenehno povečujete učinkovitost ter prilagodljivost na nenehne spremembe. S tem povečujete zadovoljstvo uporabnikov vaših storitev in ne nazadnje tudi zadovoljstvo zaposlenih.

Želimo vam še veliko poslovnih uspehov in nadaljnji uspešen razvoj integriranega sistema vodenja, kajti certifikati so v poslovnem svetu zagotovilo, da organizacija obvladuje in nenehno izboljšuje svoje poslovanje.

 

 

Nazaj na vse novice