Zagotavlja stabilnost električnega omrežja in vsem uporabnikom nemoteno oskrbo z električno energijo.

"Skupina Elektro Gorenjska je kompetentna, odgovorna in zanesljiva partnerica Občine Radovljica," poudarja župan Ciril Globočnik.

Skupina Elektro Gorenjska svoje poslovne načrte prilagaja našim projektom in jim sledi z umeščanjem svoje elektroenergetske infrastrukture. Zagotavlja stabilnost električnega omrežja in vsem uporabnikom nemoteno oskrbo z električno energijo.

Cenimo prizadevanja Skupine Elektro Gorenjska na področju ozaveščanja o pomenu učinkovite rabe energije, varstva okolja ter spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Pri svojem delovanju družba upošteva trajnostni razvoj in pri sodelovanju z lokalnimi skupnostmi ter nevladnimi organizacijami izkazuje svojo družbeno odgovornost.

Ob 60. obletnici Elektra Gorenjska iskreno čestitam vsem zaposlenim in jim želim še veliko dobre energije!

Nazaj na vse novice