Elektro Gorenjska ima najboljše distribucijsko omrežje daleč naokrog

Leon Valenčič je strokovnjak za razvoj omrežja iz Elektroinštituta Milan Vidmar, ki s podjetjem sodeluje več kot 30 let.

Kot načrtovalcu razvoja omrežja mi je najbolj pri srcu ustvarjano sodelovanje z razvojno ekipo Elektra Gorenjska, ki traja že skoraj polovico življenjske dobe podjetja.

Iz moje zgodovine sodelovanja s podjetjem pred letom 2000, se rad spominjam reševanja napajanja Kranjske Gore, ki je električno precej oddaljena od razdelilne transformatorske postaje (RTP) Jesenice, odjema za postavitev nove postaje pa nekako ni hotelo biti dovolj. Zato sem predlagal, za tiste čase pregrešno, rešitev napajanja z dvema 20 km dolgima 20 kilovoltnima kabloma. Ideja je bila za tisti čas precej heretična, saj takrat nismo poznali kablov, ki bi bili daljši od nekaj kilometrov. Po začetnem šoku je bila rešitev sprejeta in omenjena kablovoda že dolgo napajata Kranjsko Goro.

Bolj svež strokovni uspeh pa je razvoj programa za analize nizkonapetostnih omrežij, ki smo ga razvijali v tesnem sodelovanju z ekipo zaposlenih v Službi za razvoj, ki deluje v  Elektru Gorenjska. Fantje so nam izdatno pomagali z nasveti, prikazom in razlago problemov, z nekaterimi programskimi rešitvami in na koncu tudi s testiranjem programa. V moji karieri je to primer najbolj plodnega povezovanja teorije in prakse, zato bi jim na tem mestu izrekel veliko pohvalo

Elektru Gorenjska voščim še vsaj 60 let in upam, boste imeli kaj prenašati po dobrem omrežju.

Nazaj na vse novice