Sinonim za kakovostno bivanje je zanesljiva oskrba z električno energijo

V nadaljevanju predstavljamo način sodelovanja podjetja s krajevno skupnostjo Hrastje pri gradnji zanesljivega elektroenergetskega omrežja, ki omogoča kakovostno bivanje, prav tako je dimenzionirano tudi za dodatne potrebe prebivalcev.

V podjetju so se generacije dobro zavedale, da se lahko gradi dolgoročno zanesljivo omrežje tudi s posluhom do končnih uporabnikov, predvsem pa s pomočjo dobrega sodelovanja lokalnih skupnosti.

V Mestni občini Kranj deluje 26 krajevnih skupnosti, med njimi tudi krajevna skupnost Hrastje. Aktualni predsednik krajevne skupnosti, mag. Dominik Ovniček, nam je predstavil razvojno sodelovanje s podjetjem pri gradnji elektroenergetskega omrežja, ki je po zaslugi obeh strani zanesljivo, prav tako omogoča vključevanje sončnih elektrarn prebivalcev.

 

Skozi naselje Hrastje, ki sestavlja predmestni del Kranja, je v preteklosti potekalo več prostozračnih daljnovodov, na katerega so bili priključeni končni uporabniki. Elektro Gorenjska je hitro prepoznal potencial strnjenega naselja in potencialno rast gospodarske panoge v naselju, zato je že leta xy pristopil k celotni rekonstrukciji elektroenergetskega omrežja v naselju. Zgradil je podzemno kablesko omrežje s kabelsko kanalizacijo, prestavil merilna mesta na PSO (s celo besedo) ali priključne omarice na fasadah. Na ta način je investicijsko zajel celotno naselje. Na tem mestu bi se zahvalil podjetju, saj naselje posledično ni deležno prekinitev pri oskrbi z električno energijo, ki bi jih povzročili sneg, veter ali podrta drevesa na daljnovodih.

Podjetje je storilo tudi velik korak tudi z menjavo merilno-krmilnih naprav (MKN) z naprednimi digitalnimi napravami, ki javljajo stanje porabe. Posledično je zelo razbremenil prebivalce, ki jim ni potrebno sporočati stanja odčitkov na števcih, elektriko tako plačujemo po dejanski porabi.

Glede na rast in ocenjen razvojni potencial je Elektro Gorenjska v naselju ustrezno dimenzioniral omrežje, kar posledično pomeni, da je lahko veliko prebivalcev zgradilo lastne sončne elektrarne. V Hrastju deluje xy sončnih elektrarnah.

Na kakšen način je Elektro Gorenjska prispeval k razvoju vaše skupnosti?

V okviru nenehne gospodarske rasti v naselju so bili kableni vsi 20 kV daljnovodi in zgrajene dodatne transformatorske postaje v industrijskem delu naselja. Poleg tega je podjejte prisluhnilo naraščajočemu zanimanju za gradnjo malih sončnih elektrarn in v dveh transformatorskih postajah v naselju zamenjalo z močnejšimi transformatorji.

Kje vidite vlogo Elektro Gorenjska pri razvoju Gorenjske?

Elektro Gorenjska kot ključni infrastrukturni dejavnik je in bo ob nadaljevanju strokovno zasnovane  vizije ključni dejavnik za gradnjo pogojev za razvoj gospodarstva in turizma v regiji. Z inovativnimi rešitvami bo, upam,  nadaljeval tudi z umeščanjem ekološko sprejemljivih naprav v prostor.

Kaj je vaša asociacija na besedo Elektro Gorenjska?

Sodobno infrastrukturno podjetje, ki pozitivno izstopa v primerjavi z ostalimi distribucijskimi podjetji.

Vaše voščilo in sporočilu Elektru Gorenjska in njegovim zaposlenim 

Podjetju  in zaposlenim želimo še veliko strokovnih dosežkov, veliko inovativnih rešitev, ki bodo krepile zanesljivost omrežja in prebivalcem nudile ustrezno storitev.

Nazaj na vse novice