Nadaljujete z izjemnim delom, se nenehno učite in prilagajate

“Predvidevajo se tektonski premiki na področju energetike za domače poslovne odjemalce, zato bodo odpornost, vztrajnost, prilagodljivost in odprtost ključni elementi,” v zanimivem pogovoru izpostavlja dr. Peter Baloh, strokovnjak za voditeljstvo. Skupino Elektro Gorenjska spremlja že vrsto let. 

Nadaljujete z izjemnim delom, se nenehno učite in prilagajate

Skupina Elektro Gorenjska je pred kratkim prejela naziv Izjemna organizacija. Kaj pomeni ta naziv?

Naziv Izjemna organizacija 2023 predstavlja priznanje za odličnost na področju trajnega grajenja organizacijske kulture, vodenja in sodelovanja. Simbolizira stalno zavezanost podjetja k izboljšavam, grajenju pozitivnih, konstruktivnih odnosov, prilagodljivosti in sodelovanja.

Zakaj oziroma na podlagi katerih dejavnikov je Skupina Elektro Gorenjska prejela ta naziv?

Prejmejo ga le najboljše organizacije, ki v osrčje svojega delovanja in ne le na papirju postavijo ljudi in njihove talente. V Skupini se že od leta 2016 strateško in sistematično poslužujete najboljših in najbolj preverjenih pristopov na svetu. Že leta 2018 ste kot prvo veliko podjetje v Sloveniji vpeljali talente CliftonStrengths. To je globalno preverjeni način dvigovanja uspešnosti posameznikov, vodij in ekip, ki ga uporablja 75 % podjetij Fortune 500. Zavzetost, ki pove, v kolikšni meri ljudje čutimo delovno okolje kot izpopolnjujoče, smo v njem lahko uspešni in lahko rastemo, merite z uradno metodologijo Gallup Q12®, ki je edina mera na svetu, ki “mehke faktorje” korelira s “poslovnimi rezultati” in “wellbeingom”. Za kar devetkrat se je izboljšalo razmerje med aktivno zavzetimi in nezavzetimi, kar priča, da se trud v smeri izboljševanja delovnega okolja obrestuje. In ravno ta nehektičnost, vztrajnost in neomajen cilj vodstva, da bo Elektro Gorenjska najboljše delovno okolje, je bil pika na i pri odločitvi o podelitvi tega certifikata.

Koliko organizacij v Sloveniji ima ta naziv? Kaj jim je skupno, kaj jih razlikuje?

V Sloveniji ima ta naziv manj kot 30 organizacij. Povezujejo jih zavezanost k odličnosti, inovativnosti in izboljšanju svoje organizacijske kulture ter to, da so dejansko stopile na to pot in jo uspešno premagujejo. Izjemnim organizacijam je skupno tudi to, da grajenje ljudem prijazne in uspešne kulture, ki temelji na odlikah posameznikov in ekip ni enkraten projekt, temveč način delovanja, način doseganja strateških ciljev. Te dosegajo po vzoru najboljših top 5 % ekip in organizacij na svetu. Posel jemljejo kot neskončno igro, v kateri ne more biti le enega zmagovalca, lahko je le vrhunskost v delovanju. Kljub temu se razlikujejo po svojih poslanstvih, poslovnih modelih, industrijskih sektorjih in specifičnih pristopih, ki so jih ubrale, da so dosegle svojo odličnost. Vsaka je ubrala svoj val, ki je bil v tistem trenutku najboljši.

Naziv Izjemna organizacija je rezultat večletnega procesa celovitega in sistematičnega upravljanja odnosov z zaposlenimi. S Skupino Elektro Gorenjska sodelujete in nas spremljate že vrsto let. Kakšen je vaš pogled na evolucijo Skupine Elektro Gorenjska v tem času?

Vsem povem, tudi najbolj ambicioznim, hitro rastočim podjetjem, da ste jim lahko za zgled. Toliko strateških iniciativ in projektov, kot ste jih uspeli uresničiti vi, redkokdaj doživimo. Pa delamo z izjemnimi organizacijami tako v Sloveniji kot po svetu. Statistika pravi, da kar 90 % strateških ciljev ostane neuresničenih, kar pomeni, da ste na tem področju med top 10 %. Izpostavil bi realizacijo poslovne strategije, njenih usmeritev in strateških projektov, IT-strategije, stalno sledenje trendom in uvajanje novosti, izboljšavo kakovostnih kazalnikov distribucije, inovativne projekte, inženiring. To so izjemni uspehi in dejstvo, ki vas je pripeljalo med top 10 % evropskih distributerjev. 

Vas je pri našem podjetju kaj presenetilo, navdušilo, izzvalo?

Presenetila in navdušila me je vztrajnost. Danes se veliko ambicioznih podjetij kiti s tem, da naj bi postavljale ljudi na prvo mesto – le redke pa uspejo izmerjeno napredovati. Spreminjanje kulture, vedenj in sodelovanja je kot nikoli končani maraton. Večina jih ne zdrži več kot kakšno leto. Vi že leta držite in stopnjujete tempo izobraževanj, coachingov, delavnic. To je zagotovilo trajnosti za stabilnost in uspešnost podjetja.

Kaj so, po vašem mnenju, ključni izzivi Skupine Elektro Gorenjska na kadrovskem področju, ki jih mora sistematično in celovito nasloviti v prihodnje?

Ključni izziv je ohranjanje in nadaljnje razvijanje izjemne organizacijske kulture. Prilagajanje tehnološkim spremembam, storitveni revoluciji, privabljanje in zadrževanje najboljših ljudi ter nadaljnje krepitve na področju vodenja so področja, ki jih boste zagotovo naslavljali. Predvidevajo se tektonski premiki na področju energetike za domače in poslovne odjemalce, zato bodo odpornost, vztrajnost, prilagodljivost in odprtost ključni elementi, ki jih boste morali imeti za brezhibno opravljanje vašega poslanstva.

Celoten pogovor pa si lahko preberete v junijski številki internega glasila:

 Elgo

Nazaj na vse novice