Skupina Elektro Gorenjska je pomemben partner

"Zanesljiva oskrba z električno energijo, spodbujanje mladih k razvoju in inovativnosti, sodelovanje z gospodarstvom, inovativne rešitve in podpora lokalnim skupnostim," so ključni poudarki, ki določajo sodelovanje Mestne občine Kranj in Skupine Elektro Gorenjska

Skupina Elektro Gorenjska je pomemben partner

Mestna občina Kranj si že več let aktivno prizadeva za čim večje prihranke energije in naravnih virov, med drugim tudi z energetskimi sanacijami javnih stavb. Tako smo skupaj preko javno-zasebnega partnerstva in v obdobju 2018–2019 zvedli celovito energetsko prenovo v desetih, delno pa v 12 objektih.

V letu 2020 smo skupaj odprli pešcem in kolesarjem prijazno povezavo med starim Kranjem in nakupovalnim centrom na Savskem otoku ‑ Majdičev log. Pešpot je le začetek zelenega obrata, ki bo Savski otok postopoma spremenil v energetsko samooskrbni poslovno-trgovski in rekreacijski otok, ki ga bodo poganjali okolju prijazni viri energije. Skupaj smo odprli povezovalno kolesarsko in peš pot med Kokrico in Predosljami, hkrati pa tudi samooskrbno kolesarnico, ki jo ima Skupina Elektro Gorenjska na posestvu Brdo.

Sodelovali smo tudi na različnih inovativnih projektih, med njimi je zagotovo Pametna Mlaka, ki je testni projekt pametnega naselja in med štirimi primeri dobre prakse na področju pametnih mest v evropskem prostoru. To so projekti, s katerimi sta Mestna občina Kranj in Skupina Elektro Gorenjska postavili temelje za vzpostavitev nadgradnje ter možnost širitve tudi na preostale občine na Gorenjskem.  V nadaljevanju vam predstavljamo del pogovora z županom Matjažem Rakovcem.

Letos mineva natanko 130 let, odkar je elektrika prvič zasvetila v Kranju. Nekatere gorenjske občine in podjetja ste prepoznani kot inovatorji na področju pametnih mest. Na Gorenjskem potekajo pomembi mednarodni razvojni projekti s področja energetike. Kje vidite priložnosti, ki bi jih gorenjska regija v okviru energetskega trajnostnega prehoda lahko izkoristila sebi v prid?

Mestna občina Kranj se lahko pohvali s številnimi projekti, s pomočjo katerih se že danes ustvarjajo koristi za prebivalce. Tukaj imam v mislih predvsem e-mobilnost. Na tem področju imamo resnično številne priložnosti, ki bi jih morali izkoristiti sebi v prid. Regija ni velika, sestavlja jo 18 občin, ki so po naravnih danostih podobne – v ospredju sta predvsem storitvena dejavnost, turizem. Naša odgovornost je, da že danes skrbimo za zdravje občank in občanov, prav tako za zdravje vseh obiskovalcev in naših zanamcev. Vsi nadaljnji projekti bi morali vsebovati komponente zelenega, trajnostnega, digitalnega ter okolju prijaznega.

Kako lahko, po vašem mnenju, Skupina Elektro Gorenjska, pomaga in podpira gorenjsko regijo pri energetskem trajnostnem prehodu?

Na tem mestu je ključnega pomena posluh, obojestranska korist ter isti cilj. Ustvarjati energetsko samozadostnost, predvsem pa nevtralnost regije. Zanesljiva oskrba z električno energijo, spodbujanje mladih k razvoju in inovativnosti, sodelovanje z gospodarstvom, inovativne rešitve in podpora lokalnim skupnostim. Seveda je energetska infrastruktura v Sloveniji še vedno velik izziv, saj ta na določenih območjih ne omogoča razvoja energetskih skupnosti, kot bi si ga želeli. Tu vidim predvsem vlogo upravljalcev distribucijskega omrežja, da izvedejo prenovo oziroma posodobitve omrežja, država pa zagotovi ustrezne vire. Le tako bomo lahko bolj ambiciozno in v večjem obsegu izvajali projekte na področju obnovljivih virov in kot država postajali še bolj samooskrbni.

Skupina Elektro Gorenjska v letošnjem letu praznuje 60. obletnico. Kaj je vaša prva asociacija na besedo Elektro Gorenjska?

Zanesljivost. Brez zanesljivega partnerja in omrežja Kranj in Gorenjska ne bi bili tukaj, kjer smo. Skupina Elektro Gorenjska je zakladnica strokovnih znanj, dolgoletnih izkušenj in nenazadnje tradicije.

Ste občan in župan občine, ki je vseh teh šest desetletjih tesno prepletena z nami. Na kakšen način je, po vašem mnenju, Elektro Gorenjska vsa ta leta prispevala k razvoju Kranja?

Sodelovanje podjetij z lokalno skupnostjo je neprecenljivo za naš obstoj, za našo prihodnost. S Skupino Elektro Gorenjska gradimo nove ideje, skupaj razvijamo lokalno okolje. Gospodarstvo in lokalna skupnost namreč lahko napredujeta le z roko v roki. Dobre prakse, ki jih ustvarjamo skupaj s Skupino Elektro Gorenjska na področju energetike, že omogočajo trajnostno mobilnost ter postopen prehod v nizkoogljično družbo.

Ali ima tudi v prihodnosti Mestna občina Kranj predvidene projekte v sodelovanju s Skupino Elektro Gorenjska?

Seveda. Sodelovanje MOK in Skupine Elektro Gorenjska je za razvoj Kranja in okolice ključno tudi v prihodnosti. Rekonstrukciji male hidroelektrarne Standard na reki Kokri se bo MOK pridružila z ureditvijo okolice ter postavitvijo električne polnilce v bližini. V Majdičevem logu je predvidena nadgradnja s krožno potjo okoli Savskega otoka, gradi se igelni jez, v obnavljanju pa je tudi že Majdičev kanal.

Ob 60-letnici Skupine Elektro Gorenjska bo Mestna občina Kranj bogatejša za štiri »pametne« klopi. Tri bodo na lokacijah, kjer se zadržujejo in družijo mladi, torej v bližini šol in stadiona. Ena klop bo v bližini vaše uprave na Ulici Mirka Vadnova v sklopu zasaditve 26 dreves vrste ostrolistni javor v zelenem pasu.

V starem Kranju Zavod za turizem in kulturo Kranj z Elektro Gorenjska sodeluje tudi na novem, zelo inovativnem projektu prilagoditve pokrovov jaškov, ki bodo hkrati služili tudi v turistične in v izobraževalne namene.

Kakšno je vaše sporočilo (voščilo) sodelavkam in sodelavcem Skupine Elektro Gorenjska ob našem jubileju?

Jubileji in z njimi voščila so običajno povezana z zdravjem in veseljem. Kot župan Mestne občine Kranj pa vsem zaposlenim želim tudi veliko delovnega elana, predvsem pa zagnanosti za ustvarjanje takih pogojev, s pomočjo katerih bomo rasli in se razvijali. Vsak zaposleni doda svoj kamenček v mozaik uspešne zgodbe podjetja. Čestitke in uspešno še naprej.

Nazaj na vse novice