IT tehnologija in njen razvoj

Gibalo sprememb predstavljajo tudi pripomočki. Pobrskali smo po arhivih in tokrat predstavljamo razvoj IT tehnologij, ki so zaznamovala naš razvoj - med njimi izpostavljamo programske pakete in njihovo uporabnost skozi leta.

1.       PARADOX

Paradox je bil prvi program za urejanje relacijskih baz podatkov in je bil namenjen tudi naprednejšim uporabnikom. V podjetju se je uporabljal v 90-ih letih.

Zanimivosti:

  • V Paradox-u je bil napisan prvi program za vnos ur za obračun plač,
  • Preprogramirali smo stare programe IBM »Sistem1« za potrebe nadaljnjih obdelav na Informatiki: prenos obračunskih in merilnih podatkov, zajem in prenos podatkov o plačilih za namen spremljanja saldakontov, zajem podatkov za obračun plač, zajem podatkov za namene skladiščnega in materialnega poslovanja; 
  • uporabljali smo ga za izdelavo predračunov in vodenje tržnih storitev;
  • z njegovo pomočjo smo izdelovali evidence baze tehničnih podatkov.

2.       LOTUS 1-2-3 in QUATTRO PRO – urejevalnika preglednic

Oba produkta sta bila programa za urejanje preglednic, ki smo jih uporabljali v začetku 90-ih let. Prvi je bila Lotus 1-2-3, ki ga je zelo kmalu nadomestil Quattro Pro zaradi kompatiblnosti z urejevalnikom baz podatkov Paradox.

Zanimivost:

Primerjava z današnjim Excell programom

Urejevalnik preglednic

Št. vrstic

Št. stolpcev

Quattro Pro 1992

65.536

256

Excell 2023

1.048.576

16384

3.       PC WORDSTAR

Urejevalnik besedil, ki se je v podjetju uporabljal že konec 80-ih let in v začetku 90 let.

4.       DISKETA

Medij za shranjevanje podatkov, predhodnica USB ključa

  • 8 inch-na disketa, 20 X 20 cm  - Disketa se je uporabljala za shranjevanje podatkov, ki so se vnašali na posebnih IBM terminalih.

Zanimivost: Te diskete je zaposleni delavec vsak dan ob zaključku delavnika pobral in naslednje jutro odpeljal na Informatiko v Ljubljano v nadaljnjo obdelavo. Hkrati je pobral škatle z izpisanimi obdelavami podatkov prejšnjega dne in jih pripeljal nazaj v podjetje.

Čas uporabe: konec 80-ih in začetek 90-ih let

  • 5,25 inch-na disketa , 13 X 13 cm  - Je naslednica 8 inch-ne diskete. 5, 25-palčna disketa je bila na voljo v različnih zmogljivostih: 360 KB nizke gostote, 160 KB enostransko in 1, 2 MB visoke gostote.

Čas uporabe: konec 80-ih in začetek 90-ih let

  • 3,14 inch-na disketa, 8 X 8 cm  - Naprednjša, trša in manj občutljiva disketa.

Z uvedbo 3, 5-palčne diskete, ki je imela večjo kapaciteto za shranjevanje in togo ohišje, je 5, 25-palčna disketa postala zastarela. Podatki so zapisani na tankem plastičnem disku, ki je zaščiten z močnim plastičnim pokrovom, ki ima na vrhu odprto površino, zaprto s posebno zaveso, običajno kovinsko.

Zanimivost: Na disketi je poseben zatič, ki je omogočil ali pa  preprečil shranjevanje podatkov na disketo.

Čas uporabe:  V 90-ih letih do uvedbe USB ključa

 

Nazaj na vse novice