Za uspešno prihodnost se povezujemo z mladimi že v času študija

Skupina Elektro Gorenjska skrbi tudi za mlade generacije. S pomočjo štipendij mladim omogočamo vpogled v delovanje podjetja, hkrati pa oblikujemo nove zaposlene. Matej in Martin sta študenta 3. letnika elektrotehnike, ki sta v Elektru Gorenjska opravljala prakso, sta pa tudi štipendista.

Matej Mandeljc

Sem študent elektrotehnike na fakulteti v Ljubljani in štipendist Elektra Gorenjska, V Elektru Gorenjska sem tako opravljal praktično usposabljanje, prav tako študentsko delo. V tem času sem pridobil veliko praktičnega znanja, ki ga bom lahko s pridom unovčil pri nadaljnjem študiju.

Elektro Gorenjska kot distribucijsko podjetje skrbi za nemoteno delovanje in razvoj omrežja. Kakovostna in neprekinjena električna energija je danes nepogrešljiv vir, tako za gospodinjstva kot za industrijo, zato mislim, da je prihodnost Gorenjske regije na področju energetike, s poslanstvom in vizijo Skupine Elektro Gorenjska ter z izobraženim in strokovnim kadrom, lepa.  Ko slišim besedo Elektro Gorenjska, pomislim na podjetje oziroma sodelavce, ki kot celota že dolgih 60 let skrbijo za neprekinjeno oskrbo, predvsem pa zadovoljstvo svojih odjemalcev. 

Ob 60-letnici podjetja se želim zahvaliti vsem zaposlenim, tudi bivšim, ki so zaslužni, da lahko danes praznujemo ta jubilej. Upam, da bom lahko k zgodbi o uspehu nekaj prispeval tudi sam, tako, da bo podjetje doseglo še vsaj enkrat toliko let.

 

Martin Žumer

Skozi delovni proces sem pridobil novo strokovno znanje in izkušnje. To mi bo pomagalo tako pri sodelovanju znotraj kolektiva in podjetja, kakor tudi pri nadaljevanju študija. Ker sem študent, so mi praktična znanja izrednega pomena. Elektro Gorenjska je do sedaj opravljal ključno vlogo pri razvoju Gorenjske. Želim si, da bi se to nadaljevalo, saj s kakovostno distribucijo električne energije omogočamo uporabnikom boljše življenje.

Povezanost – Tako kot Elektro Gorenjska z omrežjem povezuje celotno Gorenjsko, tako smo povezani tudi zaposleni znotraj podjetja. Tako podjetju kot zaposlenim v njem želim stabilno, zanesljivo in perspektivno prihodnost.

 

 

 

Nazaj na vse novice