Svojo poklicno pot je posvetil Elektru Gorenjska

"Največ sprememb smo kreirali kar sami z namenom, da bomo še boljši. Pri tem smo na prvo mesto postavili odjemalca in zaposlene," poudarja mag. Bojan Luskovec, ki je do leta 2018 vodil podjetje, prej pa se je kalil na različnih delovnih področjih v Elektru Gorenjska.

Bojan Luskovec je dobro poznano ime tako znotraj kot zunaj Skupine Elektro Gorenjska. Svojo poklicno pot je posvetil našemu podjetju, med drugim v vlogi predsednika uprave. Ob naši obletnici je z nami delil svoj pogled na podjetje. Kot izpostavlja v pogovoru, je Skupina Elektro Gorenjska med vsemi slovenskimi distribucijami najmanjša, a je vedno izkazovala najboljše rezultate na vseh področjih.

Po opravljeni srednji tehniški elektro šoli se je julija 1975 zaposlil v Združenem podjetju Elektro Kranj, Krajevno nadzorništvo Škofja Loka. Prvega delovnega dne se sicer ne spominja, so se mu pa v spomin vtisnili prvi meseci. Starejši monterji so namreč vsak dan poskrbeli, da mlajšemu sporočijo, koliko se je še treba priučiti. Kramp, lopata, »motorka«, izvijač in monterske klešče ter ročna ali hidravlična preša za izdelavo končnikov so bila vsakodnevno uporabna orodja. Poleg osvajanja praktičnih veščin je že tedaj spoznal, kako pomembno je skupinsko delo in vzajemno razumevanje med sodelavci. Kasneje je delal na področju meritev in zaščite, kjer je pridobil širša znanja o obratovanju sklopov elektroenergetskega sistema. Dobrih 15 let kasneje je dobil priložnost in prevzel vodenje Krajevnega nadzorništva Škofja Loka. Poleg delovnih izkušenj je vzporedno nadgrajeval svojo strokovno izobrazbo in leta 2001 prevzel vodenje obratovanja.

Dodatna izobraževanja s področij ekonomije ter organizacije in menedžmenta, pridobljene delovne izkušnje, podpora sodelavcev in tudi nekaj poguma so leta 2010 botrovala temu, da je dobil priložnost in čast voditi najboljše elektro distribucijsko podjetje v Sloveniji. Po dveh uspešnih mandatih vodenja Elektra Gorenjska in 43 leti delovne dobe se je leta 2018 upokojil.

Več kot štiri desetletja, tesno povezana s Skupino Elektro Gorenjska, so zagotovo polna zanimivih zgodb in dogodkov. Ali lahko z nami delite kakšne zanimivosti iz svoje pestre zakladnice spominov?

Glede na to, da sem bil v teh letih na različnih delovnih mestih, je zanimivih zgodb seveda veliko. Statusna preoblikovanja podjetja ter večje in lokalne reorganizacije so bile stalnica. Ne glede na vse pa smo svoje delovanje vedno podredili temeljnemu poslanstvu Elektra Gorenjska – to je zagotavljanju stalne in varne distribucije električne energije odjemalcem. Žled, veter, poplave, poletne nevihte in drugi nepričakovani dogodki so v prvem hipu preizkušali našo pripravljenost, kako hitro in organizirano rešiti okvare. V nadaljevanju pa smo te »defekte« analizirali ter se odločali o tem, kaj storiti v prihodnje, da se dogodki ne bi ponovili. To nas je vzpodbujalo, da smo vedno poiskali nove, boljše tehnične rešitve na trgu ali pa smo jih inovativno našli kar v podjetju. Moram priznati, da smo pri reševanju okvar, povezanih z naravnimi nesrečami, imeli tudi srečo na svoji strani, saj ob dogodkih ne pomnim nesreče pri delu. Če se ozrem nazaj, so mi v spominu najbolj ostala zadnja leta, ki so bila zelo dinamična, in sicer predvsem z organizacijskega zornega kota.

Kateri so bili pomembnejši in vidnejši razvojni mejniki in inovacije, ki jih je Skupina Elektro Gorenjska ustvarila v času vašega dela v podjetju?

Tehničnih mejnikov je bilo veliko. Upravičeno lahko rečemo, da je Elektro Gorenjska najbolj napredna distribucija v Sloveniji. Podjetje je še vedno edino, ki mu je v celoti uspel prehod na 20-kilovoltni napetostni nivo. Je distribucija z največjim deležem omrežja pod zemljo. Bili smo prvi, ki smo pričeli z uporabo dela pod napetostjo. Prvi smo zgradili notranje 110 kV GIS-stikališče na Zlatem polju, obnovili center vodenja, vzpostavili srednjenapetostno zanko z avstrijsko distribucijo in uvedli diagnostiko srednjenapetostnih kablov. Uporabljali smo številne domače inovacije, kot na primer konstrukcija daljnovoda z Jesenic do Kranjske Gore z bistveno zmanjšanim vplivom na okolje. In še bi lahko našteval. Izpostavil bi tudi prehod na nov samostojni informacijski sistem, ki je bil za vse zaposlene velik zalogaj. Potrebnih je bilo veliko miselnih preskokov, predvsem pa dolgih ur usklajevanj. Poleg pridobitve certifikatov kakovosti ISO na več področjih smo kakovost delovanja okronali še s poslovno odličnostjo, z najvišjim državnim priznanjem PRSPO. Kolikor je bilo mogoče, smo s sredstvi pomagali dobrodelnim organizacijam in lokalnemu okolju pri razvijanju športnih in kulturnih dejavnosti. Zagotovo smo bili tudi prvo distribucijsko podjetje, ki je načrtno gledalo v prihodnost, zapisalo strategijo razvoja in jo tudi dejansko uresničevalo. Uporabljati smo začeli preizkušene pristope, s katerimi smo zaposlene karierno vzpodbujali, jih motivirali k večji pripadnosti podjetju, timskemu delu in zavzetosti.

V šestdesetih letih se je svet korenito spremenil. Katere so bile glavne spremembe, ki ste jih zaznali pri delovanju Skupine Elektra Gorenjska v času vašega dela v podjetju?

Težko rečem, katere so bile glavne spremembe. Na spremembe, ki so bile narekovane od zunaj, smo se vedno znali najbolje odzvati. Izčlenitev prodajne dejavnosti je bila ena od takšnih sprememb. Največ sprememb smo kreirali kar sami z namenom, da bomo še boljši v naši dejavnosti. Pri tem smo na prvo mesto vedno postavili odjemalca ter kolektiv in zaposlene. Na primer že v času, ko sem vodil nadzorništvo, sem si prizadeval, da smo pri obnovi starega in izgradnji novega omrežja uporabili kable. Kasneje smo to sprejeli kot eno od strateških usmeritev.

V čem se je po vašem mnenju Skupina Elektro Gorenjska razlikovala od ostalih elektrodistribucijskih podjetij? 

V primerjavi z ostalimi slovenskimi distribucijami je Elektro Gorenjska najmanjša, a je vedno izkazovala najboljše rezultate na vseh področjih. Delničarji so nas izpostavljali kot vzor ostalim distribucijam glede poslovnih rezultatov. Menim, da smo bili edini med distributerji, ki smo do potankosti preučili mehanizme slovenskega regulatorja za energijo. Temu primerno smo nastavili strategijo podjetja, organizacijo, investicije, obratovanje in vzdrževanje. V združenju slovenskih distribucij smo vedno bili med najbolj proaktivnimi člani. Ponosen sem, da sem bil dobra štiri desetletja član ekipe Elektra Gorenjska! Imel sem priložnost sodelovati z odličnimi sodelavci. 

Kakšno je vaše voščilo in sporočilo Skupini Elektro Gorenjska in njenim sedanjim zaposlenim, ki nadaljujejo uspešno zgodbo, ki ste jo ustvarile številne generacije sodelavcev? 

Elektru Gorenjska in kolektivu želim uspešno opravljanje poslanstva.  Z ravno prav stresa, s primerno zavzetostjo in v družabnem vzdušju. Predvsem pa imejte v glavi vedno zavedanje, da je uporabnik središče sistema! Vsako delovno mesto v podjetju je pomembno in predstavlja odgovoren člen v organizacijskem procesu. Še posebej pa želim varno delo obratovalcem in vzdrževalcem – vedno upoštevajte 5 zlatih varnostnih pravil!

 

Nazaj na vse novice