Generacije zaposlenih so pripomogle, da je Elektro Gorenjska vedno izstopal kot najboljše distribucijsko podjetje

Ob 60. obletnici Elektra Gorenjska je svoj pogled na našo prehojeno in prihodnjo pot podal Rudolf Ogrinc, predsednik nadzornega sveta Elektra Gorenjska.

Generacije zaposlenih so pripomogle, da je Elektro Gorenjska vedno izstopal kot najboljše distribucijsko podjetje

Kateri so bili ključni mejniki razvoja oziroma delovanja Skupine Elektro Gorenjska v času vašega sodelovanja s podjetjem?

Za razvojno delovanje Skupine Elektro Gorenjska je bilo ključno, da je v letu 2022 pripravila ambiciozno in razvojno strategijo Skupine za obdobje 2022–2026. To je letos posodobila in vanjo dodatno vključila trajnostno usmeritev, ki je trenutno v tako imenovanem »zelenem prehodu« podlaga za uspešno transformacijo distribucijskih sistemov.

Sprejeta trajnostna strategija zajema vse ključne usmeritve, ki jih potrebuje sodobna distribucijska družba, med drugim korporativno usmeritev v izboljševanje procesov in povečevanje stroškovne učinkovitosti ter sistematičnega in pravočasnega načrtovanja investicij na področju ojačitev omrežja. Posebna pozornost je namenjena razvoju in pridobivanju kakovostnega kadra, digitalizaciji distribucijskega sistema in predvsem znatni podpori lastnemu znanju, ki temelji na raziskavah, razvoju in inovacijah.

Kakšno je vaše sporočilo sodelavkam in sodelavcem Skupine Elektro Gorenjska ob letošnjem jubileju?

Vsem zaposlenim iskreno čestitam ob tem jubilejnem dogodku 60 let Skupine Elektro Gorenjska. Generacije zaposlenih v Elektru Gorenjska so v vseh teh letih delovanja pripomogle, da je družba vedno izstopala kot najboljše distribucijsko podjetje, tako po tehničnih kot finančnih kazalnikih ter razvojnih novostih v distribucijskem omrežju. Torej so prav zaposleni največje bogastvo družbe in tako bo tudi v prihodnje, saj to dokazujejo dnevno s profesionalnim delom in z znanjem ter zavzetostjo za skupne cilje družbe. Želim vam še veliko poslovnih uspehov tudi v prihodnje.

Nazaj na vse novice