Skupščina

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev najvišji organ družbe. Na njej se neposredno udejanja volja delničarjev družbe ter sprejemajo temeljne in statutarne odločitve.

V nadaljevanju objavljamo sprejete sklepe in pojasnila z 38. redne seje skupščine delničarjev Elektra Gorenjska, d.d.

Sklepi 28. redne seje skupščine Elektro Gorenjska, d.d.

Pojasnilo delničarjem - Nepokriti stroški regulirane dejavnosti

Sklic 28. redne seje skupščine delničarjev Elektra Gorenjska, d.d.

Junija 2020 je bil sprejet nov poslovnik skupščine.

Poslovnik skupčine delničarjev

Arhiv