Za delničarje

 

Leto 2022

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2022

Leto 2021

Bilanca stanja Elektro Gorenjska na dan 30. september 2021

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar - september 2021

Bilanca stanja Elektro Gorenjska na dan 30. junij 2021

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar - junij 2021

Bilanca stanja Elektro Gorenjska na dan 31. marec 2021

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar - marec 2021

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2021

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2021

Finančni koledar družbe Elektro Gorenjska, d. d., za leto 2021

Seznam javnih naročil v skladu z II. odstavkom 21. člena ZJN-3 za leto 2020

Leto 2020

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2020

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2020

Finančni koledar družbe Elektro Gorenjska, d. d., za leto 2020

Seznam javnih naročil v skladu z II. odstavkom 21. člena ZJN-3 za leto 2019

Leto 2019

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2019

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2019

Seznam javnih naročil v skladu z II. odstavkom 21. člena ZJN-3 za leto 2018

Leto 2018

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2018

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2018

Seznam javnih naročil v skladu z II. odstavkom 21. člena ZJN-3 za leto 2017

Leto 2017

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2017

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2017

Seznam javnih naročil v skladu z II. odstavkom 21. člena ZJN-3 za leto 2016

Leto 2016

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2016

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2016

 

Leto 2015

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2015

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2015

Leto 2014

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2014

Seznam prejemnikov sponzorskih in donatorskih sredstev do 17. 4. 2014

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2014

 

Leto 2013

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2013

Nerevidirani podatki o poslovanju družbe Elektro Gorenjska, d. d. 2012

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev, donatorstev in sponzorstev v letu 2013

 

Leto 2012

Priporočilo št. 7 AUKN

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev, donatorstev in sponzorstev v letu 2012

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2012

 

Leto 2011

Stališča glede priporočila št. 7 AUKN

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev, donatorstev in sponzorstev v letu 2011