Za delničarje

Vsak delničar družbe Elektro Gorenjska, d. d., lahko v skladu s 4. odstavkom 27. člena Statuta družbe Elektro Gorenjska, d. d., posreduje pisno zahtevo za posredovanje finančnih podatkov družbe na naslov: jogpAfmflusp.hpsfoktlb/tj.

Leto 2019

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2019

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2019

Seznam javnih naročil v skladu z II. odstavkom 21. člena ZJN-3 za leto 2018

Leto 2018

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2018

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2018

Seznam javnih naročil v skladu z II. odstavkom 21. člena ZJN-3 za leto 2017

Leto 2017

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2017

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2017

Seznam javnih naročil v skladu z II. odstavkom 21. člena ZJN-3 za leto 2016

Leto 2016

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2016

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2016

 

Leto 2015

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2015

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2015

Leto 2014

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2014

Seznam prejemnikov sponzorskih in donatorskih sredstev do 17. 4. 2014

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2014

 

Leto 2013

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2013

Nerevidirani podatki o poslovanju družbe Elektro Gorenjska, d. d. 2012

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev, donatorstev in sponzorstev v letu 2013

 

Leto 2012

Priporočilo št. 7 AUKN

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev, donatorstev in sponzorstev v letu 2012

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2012

 

Leto 2011

Stališča glede priporočila št. 7 AUKN

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev, donatorstev in sponzorstev v letu 2011