Finančna poročila

Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska 2017
Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska 2017


Arhiv letnih poročil

Poročila o ravnanju z okoljem in poročila o varnosti in zdravju pri delu