Finančna poročila

Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska 2018
Konsolidirano letno poročilo Skupine Elektro Gorenjska 2018


Arhiv letnih poročil

Poročila o ravnanju z okoljem in poročila o varnosti in zdravju pri delu