Finančna poročila

Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska 2019
Letno poročilo družbe in Skupine Elektro Gorenjska 2020


Arhiv letnih poročil

Poročila o ravnanju z okoljem in poročila o varnosti in zdravju pri delu