Priključevanje na omrežje

V Skupini Elektro Gorenjska izvajamo hiter, pregleden in enostaven postopek
priključevanja
stanovanjskih, industrijskih ali poslovnih objektov na električno omrežje. Vloge za vse postopke lahko izpolnite prek spleta, jih podpisane in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljete na naš naslov ali pa se oglasite v eni od naših sprejemnih pisarn.

Za lažje razumevanje sledite spodnjim korakom, ki jih morate opraviti v posamezni fazi postopka priključevanja na omrežje.

Pridobitev projektnih pogojev

Pridobitev projektnih pogojev

Več informacij
Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Več informacij
Pridobitev soglasja za priključitev

Pridobitev soglasja za priključitev

Več informacij
Sklenitev pogodbe o priključitvi

Sklenitev pogodbe o priključitvi

Več informacij
Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Več informacij
Priklop novega priključka

Priklop novega priključka

Več informacij

Sklenitev pogodbe o priključitvi

S sklenitvijo Pogodbe o priključitvi uredimo medsebojna razmerja glede priključitve objekta, načina izvedbe, vzdrževanja in lastništva priključka. Pogodba določa tudi finančne obveznosti, ki so sestavljene iz omrežnine za novo priključno moč in neposrednih stroškov priključevanja.

Pogodbo o priključitvi prejmete na podlagi oddane Vloge za izdajo pogodbe o priključitvi. Predizpolnjeno vlogo vam bomo poslali skupaj z izdanim soglasjem za priključitev. Prejeto vlogo podpišite in vrnite na naš naslov. Nato vam bomo poslali Pogodbo o priključitvi. Pogodbo podpišite in vrnite na naš naslov. Po podpisu s strani Elektro Gorenjska vam pošljemo vaš izvod pogodbe skupaj z vsemi prilogami in računi.