Meritve

Izvajamo širok spekter meritev, med katerimi so najpomembnejše naslednje: 

Umerjanja zaščite

Umerjanje zaščite ločilnih mest ter ostale zaščite hidro elektrarn, sončnih elektrarn,ter ostale razpršene proizvodnje.

 Meritve električnih veličin

  • Meritve kakovosti napetosti po standardu SIST EN50160,
  • Meritve obremenilnih diagramov.

Trend gradnje kabelskega omrežja namesto gradnje daljnovodov na srednjenapetostnem omrežju je zaradi različnih tehničnih in okoljevarstvenih razlogov vse večji. Kabelski sistemi prinašajo številne prednosti, vendar hkrati tudi težave, ko pride do okvare na kablovodih. S pomočjo tehnologije in ustrezne opreme vam tako omogočamo meritve elektroenergetskih kablov:

  • meritve elektroenergetskih kablov - VLF metoda,
  • iskanje napak na srednje napetostnem kablovodnem omrežju, 
  • iskanja napak na nizko napetostnem kablovodnem omrežju, 
  • izvajamo tudi ustrezno diagnostiko na kablih.

Poleg navedenih meritev vam omogočamo tudi  izvedbo in pregled vseh vrst naprav in objektov s pomočjo termovizije.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago na elektronskem naslovu tfsAfmflusp.hpsfoktlb/tj