Elektroenergetski pregledi, svetovanje in učinkovita raba električne energije

Elektroenergetski pregled je eden od pomembnejših orodji pri obvladovanju stroškov električne energije. Doseženi prihranki povečujejo dobiček podjetja in hkrati pomenijo občutne koristi za okolje.

Elektro Gorenjska na področju  elektroenergetskih pregledov, svetovanja in učinkovite rabe električne energije nudi naslednje storitve:

 • obisk lokacije (zbiranje informacij o rabi in upravljanju električne energije)
 • izračun porabe in stroškov energije (pridobivanje slike o obstoječi porabi na osnovi računov, izračunov in meritev, časovni diagrami)
 • izračun porabe po porabnikih (ugotovitev nosilcev porabe)
 • analiza porabljene energije (določitev neustrezne rabe, tratenja energije in slabih izkoristkov)
 • ugotovitev možnih ukrepov (ugotavljanje potencialnih ukrepov)
 • ovrednotenje ukrepov (stroškovno vrednotenje ukrepov).

Na področju upravljanja z rabo električne energije se na področju tehnoloških procesov doseže največje prihranke s pomočjo:

 • optimizacije časa obratovanja oziroma izklapljanja v času, ko ni proizvodnje
 • analize možnosti tehnoloških posodobitev z namenom manjše rabe
 • časovno optimiranega obratovanja z namenom preprečevanja nastajanja konic
 • prilagajanja obratovanja proizvodnje tarifnim sistemom
 • kompenzacije jalove energije.

V primeru, da naročniki nimajo ustreznega tehničnega kadra, lahko sodelujemo tudi pri oblikovanju tehničnih rešitev za upravljanje in varčevanje in pripravi projektnih nalog ter hkrati ponudimo tudi izdelavo potrebne tehnične dokumentacije, izvajalski inženiring oziroma tudi izvedbo na ključ.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago na elektronskem naslovu tfsAfmflusp.hpsfoktlb/tj