CIM - Common Information Model

Splošni informacijski model CIM predstavlja koncept izmenjave podatkov med informacijskimi sistemi v elektroenergetiki, tako tehničnimi kot poslovnimi. CIM je definiran kot družina mednarodnih standardov, ki jih upravlja mednarodna elektrotehniška komisija IEC. V okviru standardov so zajeta tako pravila za modeliranje elektroenergetskih sistemov v računalniškem okolju, kakor tudi mehanizmi in priporočila za izmenjavo podatkov o elektroenergetskem sistemu med sistemi, bodisi prek izmenjave standardiziranih datotek, bodisi kot sporočila v obliki spletnih storitev ali različnih programskih jezikih.

Koristi implementacije CIM v elektroenergetska podjetja zajemajo predvsem:
• izboljšanje kvalitete, natančnosti in ažurnosti podatkov za podporo boljšemu sprejemanju odločitev,
• zmanjšanje količine in obsega napak v podatkih, ter njihova hitrejša detekcija,
• prihranek inženirskih ur - tako za vnos podatkov, kot pridobivanje, čiščenje in uporabe podatkov,
• natančnejše računske analize v elektroenergetskem sistemu,
• bolj urejen dostop do podatkov,
• možnost izdelave novih aplikacij za digitalizacijo poslovnih procesov,
• izboljšana informacijska varnost,
• hitrejša in učinkovitejša uvedba novih sistemov.


Koncept izmenjave podatkov med sistemi pred implementacijo CIM standardov:


Koncept izmenjave podatkov po implementaciji CIM standardov:

Skupina Elektro Gorenjska v sklopu CIM storitev ponuja:
• pregled obstoječega stanja na področju izmenjave podatkov med sistemi,
• pregled standardov in seznanitev s koncepti izmenjave podatkov med sistemi v skladu s CIM standardi,
• izdelavo tehnično-poslovnih analiz,
• pripravo vizije in strategije uvedbe CIM standardov v elektroenergetska podjetja,
• izdelavo študij in priporočil za dolgoročno vzdržen koncept izmenjave podatkov med sistemi,
• implementacijo tehničnih rešitev,
• implementacijo CIM standardov,
• svetovanje pri uvedbi novih ali nadgradnjah obstoječih informacijskih sistemov.

Reference:
• JP EPS (Elektro distribucija Srbije)

• implementacija CIM rešitev v Elektru Gorenjska
• sodelovanje v EU projektu TDX-ASSIST na temo CIM
• člani elektrotehniške komisije IEC, tehničnega komiteja TC57, delovnih skupin WG13 in WG14,
• člani organizacije CIM Users Group

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago na elektronskem naslovu tfsAfmflusp.hpsfoktlb/tj