Tržne storitve

Elektro Gorenjska svoje bogate izkušnje na področju elektroenergetike ponuja naročnikom tudi kot tržne storitve. 

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami, strokovnim znanjem ter sodobnimi pristopi za naročnike načrtujemo, gradimo ter vzdržujemo elektroenergetske objekte in naprave.

V sklopu celovite rešitve Od ideje do izvedbe elektroenergetskega objekta nudimo kakovostne in konkurenčne storitve na področjih:

EAD_686433_Narocilnica_za_montazo_opreme_merilnega_mesta_od_3kW_do_43kW.pdf

EAD_686435_Narocilnica_za_izdelavo_projektne_dokumentacije.pdf