Tržne storitve

Elektro Gorenjska svoje bogate izkušnje na področju elektroenergetike ponuja naročnikom tudi kot tržne storitve. 

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami, strokovnim znanjem ter sodobnimi pristopi za naročnike načrtujemo, gradimo ter vzdržujemo elektroenergetske objekte in naprave.

V sklopu celovite rešitve Od ideje do izvedbe elektroenergetskega objekta nudimo kakovostne in konkurenčne storitve na področjih:

Naročilnica za montažo opreme merilnega mesta od 3kW do 43kW

Naročilnica za izdelavo projektne dokumentacije