Spremembe na merilnem mestu

V primeru sprememb na merilnem mestu so vam v pomoč naslednji dokumenti:

Seznanitev z varstvom osebnih podatkov

Vloga lastnika za odklop merilnega mesta

Vloga za spremembo nazivne jakosti omejevalca toka v okviru priključne moči

Enotna vloga za izdajo dokumentov pred priključitvijo

Vloga za spremembo vrste merjenja

Kontrola števca električne energije

Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika

Vloga za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte

Izjava o spremembi osebnih podatkov

Vloga za spremembo lastnika na merilnem mestu

V primeru večih lastnikov je za spremembo lastnika na merilnem mestu potrebno dodatno izpolniti naslednji obrazec:

Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta

Izjava dediča oziroma potencialnega sodediča