RAZŠIRITEV 20 kV stikališča v RTP 110/20 kV Bohinj

Datum objave:

Šifra: POV19-023
Rok za oddajo:
Izbrani ponudnik: EMB BIZANT d.o.o., Ljubljana

POPRAVEK 1 - 11. 6. 2019

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 18. 6. 2019 do 10.

povabilo


<<   Nazaj