Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI

Datum objave:

Šifra: POV19-003
Rok za oddajo:
Izbrani ponudnik: CE DESIGN d. o. o., Kranj


<<   Nazaj