Dobava in montaža opreme za nadgradnjo sistema avtomatskega javljanja požara v RTP Tržič in RTP Jesenice

Datum objave:

Šifra: POV17-049
Rok za oddajo:
Izbrani ponudnik: ZARJA ELEKTRONIKA D.O.O., Kamnik

Vprašanje:

Spoštovani,

na spletni strani imate objavljeno povabilo k oddaji ponudb št. POV17-049 za nadgradnjo sistema javljanja požara na objektih RTP Tržič in RTP Jesenice.

Prosimo vas, da nam omogočite ogled lokacij, ki so predmet povabila. Ogled je namreč nujen, da si ogledamo celoten predmet izvedbe. V razpisnih pogojih zahtevate rok dokončanja del, ki je zelo kratek. Ravno tako tudi zahtevate, da mora ponudba vsebovati vse stroške v zvezi z realizacijo predmetnega naročila, saj kot naročnik ne boste priznavali dodatnih del. Iz navedenih razlogov je ogled objektov nujen za pripravo ponudbe.

Prosimo, da nam ogled objektov omogočite v najkrajšem možnem času zaradi kratkega roka za oddajo ponudbe.

Odgovor:

Zainteresirani ponudniki lahko pridejo na ogled lokacij vgradnje v torek, 14. 11. 2017, ob 9. uri. Zbirno mesto: RTP Tržič, Loka 115, RTP Jesenice, Kurilniška 20.

Povabilo


<<   Nazaj