Izdelava elementov projektne dokumentacije za novo 20 in 110 kV stikališče RTP 110/20 kV Brnik

Datum objave:

Šifra: POV17-021
Rok za oddajo:
Izbrani ponudnik: Studio Tržič d.o.o., Tržič


<<   Nazaj