Izvedba krovsko-kleparskih in tesarskih del

Datum objave:

Šifra: POV17-003
Rok za oddajo:
Izbrani ponudnik: Postopek ustavljen.

Vprašanje:  

Spoštovani!

 Na portalu smo opazili vaše povabilo  k oddaji ponudbe -razpis za krovsko kleparska dela.

 Določeno je, da morajo imeti zaposleni preizkus iz varnosti in zdravja pri delu za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo (teoretični del) . Zanima nas, ali to izobraževanje in preizkus opravijo delavci pri vas, na kraju samem? Sprašujemo iz razloga, ker smo pred časom opravljali dela na objektih Slovenskih železnic, kjer so fante izobrazili na kraju samem.

 Običajni preizkus varnosti zdravja pri delu imajo naši zaposleni sicer opravljen. Razumemo pa tudi, da se ta test opravi le v primeru, če posel pridobimo (kar je tudi smiselno).

 Hvala za odgovor.

 

Odgovor:

Ne, naročnik tega izobraževanja ne bo izvajal, preizkus iz VPD za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo izvede vaš pooblaščeni izvajalec VPD. Kot je navedeno v povabilu, boste ta preizkus in ustrezne zdravniške preglede morali izvesti po pridobitvi posla in naročniku v roku 3 tednov predložiti ustrezna potrdila.

 

 Vprašanje:

 Spoštovani!

 Dodatno vas prosimo za pojasnilo, kakšna je lahko referenca.

 Smo izvajalci krovsko kleparskih del in v primeru npr. dela, kjer je bila določena napetost, se je tok izklopil (npr. pri  Slovenskih železnicah).

V pogojih iz ponudbe ne razberemo, ali je delo na elektroenergetskih objektih pogoj ali pa morda lahko damo reference za vse objekte. Tudi ne vemo kakšna naj bo vrednost opravljenih del, (če je sploh pomembna).

 Hvala in lp,

 

 Odgovor:

Veljavna referenca je izključno referenca na energetskih objektov, za  izvedena dela na objektih  (TP  -transformatorskih postajah in/ali RP ali RTP – razdelilna postaja ali razdelilna transformatorska postaja/10, 20, 35 kV), ali drugih elektroenergetskih objektih, kjer je nevarnost električnega udara. Objekti, kjer se bodo izvajala dela, so, če je možno, v breznapetostnem stanju, ni pa vedno možno tega zagotoviti, zato mora imeti izvajalec izkušnje z delom v bližini delujočih naprav.

 Popis del ni predviden le za en objekt, ampak predstavlja cenik za izvajanje različnih manjših del na območju Elektra Gorenjska.

 

Povabilo


<<   Nazaj