Izvajanje geodetskih storitev

Datum objave:

Šifra: POV16-013
Rok za oddajo:
Izbrani ponudnik: ZDG, DAVOR ZUPANC S.P.,TRŽIČ

Odgovori na vprašanja, 20. 4. 2016:

Vprašanje glede upravne takse - ta ne more biti del cene, saj je odvisna od števila parcel in stavb in variira glede na postopek. Prosim za potrditev.

Taksa je všteta v ceni storitve.

Ali postavka 2 zajema tudi evidentiranje zemljišča pod stavbo (poleg vpisa stavbe v kataster stavb)?

Evidentiranje zemljišča pod stavbo je prav tako zajeto v postavki 2.

Odgovori na vprašanja, 19. 4. 2016:

V razpisni dokumentaciji navajate parcelacijo - ali je v ceni storitve tudi nujno potrebna ureditev meje s sosedi ali pa bo obračunana posebej?

Ureditev meje in dogovor z lastniki mora biti vključen v ceno storitve.

Ali se bo naročilo izvedlo naenkrat, v celoti, to je 60 kos ali vsak mesec 1 ali 2?

Velja za 1-2 na mesec na različnih lokacijah po Gorenjski.

Ali se bodo parcelacije in vpis stavb naročalo za iste lokacije ali drugačne? Torej ali bo 60 lokacij ali 120?

Velja za iste in različne. Nekje urejamo samo vpis, ponekod pa najprej parcelacijo, po postavitvi TP pa še vpis.

Povabilo


<<   Nazaj