Izdelava elementov projektne dokumentacije za novo 110 kV stikališče RTP 110/20 kV Radovljica

Datum objave:

Šifra: POV16-005
Rok za oddajo:
Izbrani ponudnik: Studio Tržič d.o.o., Tržič


<<   Nazaj