Izvedba kontrole in analiza SF6 plina v GIS stikališčih RTP Železniki in RTP Medvode

Datum objave:

Šifra: POV16-003
Rok za oddajo:
Izbrani ponudnik: EMB BIZANT d.o.o., Medvode


<<   Nazaj