Najem sistema za vodenje in nadzor voznega parka

Datum objave:

Šifra: POV15-037
Rok za oddajo:
Izbrani ponudnik: /

24.8.2015;

Naročnik je prejel vprašanje potencialnega ponudnika, in sicer: Kakšna naj bo vsebina dokazila o delovanju vseh zahtevanih funkcij namizne aplikacije v okolju Windows in Macintosh OS? Odgovor: Kot dokazilo zadošča izjava ponudnika, podpisana s strani njegovega zakonitega zastopnika, da ponujeni sistem deluje v okolju Windows in Macintosh OS.

27.8.2015;

Naročnik je prejel vprašanje potencialnega ponudnika, in sicer:

Vprašanje 1) Naročnika naprošamo da preveri smotrnost zahtevane reference: Dve referenci vzpostavitve sistema v podjetjih, v katerih aktivno uporabljajo ponujen sistem za sledenje za več kot 150 vozil, od tega mora ena referenca vključevati integracijo sistema z informacijskim sistemom Microsoft Dynamics NAV. Predlagamo da se dikcija zahtevane reference »od tega mora ena referenca vključevati integracijo sistema z informacijskim sistemom Microsoft Dynamics NAV« spremeni in omogoči tudi priložitev reference, ki dokazuje strokovno usposobljenost ponudnika, da je izvedel integracije z drugimi sistemi, enakovrednimi ERP sistemi ipd, ne zgolj z Microsoft Dynamics NAV. S tehničnega stališča so si namreč integracije zelo podobne, ob tem pa lahko dokazujemo tehnične sposobnosti za integracijo (vsaj tri inženirje, ki delajo minimalno že tri leta s tem sistemom).

Odgovor 1: Naročnik zahteva vsaj eno referenco integracije z Microsoft Dynamics NAV.

Vprašanje 2) V točki 2, podtočka osem; Zahtevana funkcija: grafično prikazovanje nadziranih parametrov vozil, opredeljeno geolokacijsko in časovno (statusi, točenje goriva, alarmna stanja ….). Ali se je tu potrebno povezati na CAN modul zaradi grafičnega prikaza goriva, ali se ni potrebno povezati na CAN modul? In se to lahko prikazuje z npr. vpisom povprečne porabe goriva, stroška goriva? Kako je mišljeno to?

Odgovor 2: Ponujen sistem mora omogočati povezavo na CAN modul vozila. Prikaz porabe goriva ponudnik lahko zagotovi preko direktnih odčitkov (povezava na CAN modul vozila) ali preko izračuna povprečne porabe na podlagi uvoza ustreznih podatkov o točenju goriva iz kartičnega sistema (Petrol in OMV) oziroma podatkov iz elektronske prevoznice.

Vprašanje 3) V točki 2, podtočka 19; Kreiranje potnih nalogov: Pripenjanje elektronskih dokumentov v formatu PDF in PNG. Mi lahko ponudimo samo v PDF, ne omogočamo pripenjanje dokumentov v PNG. Ali je to zelo pomembno, da omogoča oba formata?

Odgovor 3: Naročnik pri kreiranju potnih nalogov zahteva možnost pripenjanje elektronskih dokumentov v formatih PDF in PNG.

Vprašanje 4) V točki 2, podtočka 21; Sistemska podpora za: elektronski delovni nalog, elektronsko prevoznico. Kaj je mišljeno s tem: elektronska prevoznica?

Odgovor 4: Sistemska podpora za elektronsko prevoznico pomeni podporo elektronski uporabi obrazca prevoznice (obrazec ALEA št. 4,1).

Povabilo.


<<   Nazaj