Izvedba kontrole in analize SF6 plina v GIS stikališčih RTP Labore in RTP Zlato polje

Datum objave:

Šifra: POV15-024
Rok za oddajo:
Izbrani ponudnik: EMB Bizant d.o.o., Medvode


<<   Nazaj