Forum OVE 2007

Obnovljivi viri energije niso več samo izbira, ampak potreba našega okolja.

Spoštovani,

Elektro Gorenjska, d. d, in Gorenjske elektrarne, d. o. o., sta pripravili v sredo, 17. oktobra 2007, Forum o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije. Forum je potekal v Hotelu Park, Bled, Prešernova dvorana, Cesta svobode 15.

Komu je bil Forum namenjen?

  • Mnenjskim vodjem in odgovornim za področje energetike,
  • Ključnim industrijskim poslovnim partnerjem,
  • Občinam,
  • Večjim kvalificiranim proizvajalcem električne energije na Gorenjskem,
  • Potencialnim partnerjem za soproizvodnjo toplotne in električne energije,
  • Izobraževalnim in javnim ustanovam,
  • Potencialnim partnerjem za izgradnjo bioplinske naprave.

Namen Foruma
Glavni namen foruma je bil premostiti golo razpravljanje o potrebi po zmanjševanju negativnih vplivov na okolje in vam predstaviti konkretne pristope za izkoriščanje obnovljivih virov in učinkovitejše rabe energije s primeri dobrih praks.

Z okoljem moramo živeti v popolnem ravnovesju že danes, če želimo jutri tudi svojim zanamcem zagotoviti prihodnost. Za ublažitev podnebnih sprememb mora ukrepati vsak posameznik, še veliko več pa lahko naredimo skupaj.

Elektro Gorenjska d. d.
Gorenjske elektrarne d. o. o.