Forum OVE 2010

Čas je, da izkažemo spoštovanje našemu planetu in začnemo ceniti njegovo gostoljubnost. Čas je, da se soočimo s spremembami okolja, ki so posledica našega ravnanja. In čas je, da prevzamemo odgovornost za svoja dejanja.

Zato smo vas povabili na 2. Forum o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije, na katerem ste izvedeli, kako lahko kot posameznik ali kot organizacija pripomorete k učinkovitejši rabi energije in kako lahko začnete izkoriščati obnovljive vire energije tudi vi ter posledično spremenite odnos do okolja.

Predstavili smo vam pilotne projekte in storitve, ki jih izvaja skupina Elektro Gorenjska. Izvedeli ste koristne informacije o zeleni zakonodaji, o soncu kot viru energije in o izgradnji lastne sončne elektrarne, o načinu sočasne proizvodnje toplotne in električne energije in o drugih načinih učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije, ki pripomorejo k bolj odgovornemu ravnanju z okoljem.

Forum je potekal 11. marca 2010 v Hotelu Park na Bledu. Udeležba na forumu je bila brezplačna.