Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost

Elektru Gorenjska najvišje državno priznanje za leto 2012

V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju je v torek, 19. marca 2013, Elektro Gorenjska prejel najvišjo državno priznanje za poslovno odličnost v Sloveniji za leto 2012. Predsedniku uprave Elektra Gorenjska mag. Bojanu Luskovcu je priznanje podelil predsednik državnega zbora Janko Veber.

Omenjeno nagrado je do sedaj prejlo zgolj enajst slovenskih družb. Elektro Gorenjska je najvišo nagrado prejel v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja.

V letu 2013 so bili prvič podeljeni tudi mednarodno veljavni certifikati, ki jih na podlagi podpisane distirbucijske pogodbe izdaja EFQM za doseženo raven točk v okviru ocenjevanja PRSPO.

Že prejete nagrade

Elektro Gorenjska je že leta 2007 prejel bronasto diplomo za sodelovanje v postopku priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost. Leta 2009 in 2010 je v kategoriji zasebnih podjetij z nad 250 zaposlenimi prejel srebrno diplomo za sodelovanje v postopku priznanja RS za poslovno odličnost ter diplomo za uvrstitev med finaliste.

Kaj je priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost?

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje Republike Slovenije na področju kakovosti in odličnosti poslovanja. Zajema dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti ter stalnih izboljšav. Nagrada je medresorska, saj vzpodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij na vseh področjih delovanja države – od poslovnega sektorja, zdravstva, šolstva do javne uprave. Prejmejo ga organizacije, ki v procesu ocenjevanja dosežejo najvišje število točk v svoji kategoriji, in so izbrane izmed finalistov, ter se tako uvrstijo v vrh poslovne odličnosti v slovenskem prostoru.

Priznanje PRSPO je bilo osnovano v prvih letih po osamosvojitvi Slovenije v okviru nacionalnega programa za kakovost - po zgledu evropske nagrade za odličnost „EFQM Excellence Award-EEA“ ter nacionalnih nagrad drugih držav EU - v podporo politikam večanja konkurenčnosti na vseh področjih delovanja države. Osnova za delovanje na tem področju so evropski kriteriji odličnosti ter merila za njihovo ocenjevanje, ki jih je razvila Evropska fundacija za upravljanje kakovosti (EFQM) – »European Foundation for Quality Management«. V Sloveniji tako uporabljamo enak model odličnosti, kot ga uporablja EFQM pri evropski nagradi za odličnost in v preko 25 državah v okviru nacionalnih nagrad na tem področju v Evropi.

Namen priznanja je spodbujati slovenske gospodarske družbe, zavode in druge pravne osebe, kot tudi državne organe na vseh področjih delovanja, k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti in poslovne odličnosti.