BS OHSAS 18001

OHSAS 18001 Zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja ter zdravja zaposlenih je bilo tako v preteklosti kot dandanes namenjene veliko pozornosti. Narava dela v distribuciji električne energije žal ne dopušča niti ne odpušča neupoštevanja zlatih pravil varnega dela.

Vsako leto izdamo Poročilo o ravnanju z okoljem in Poročilo o varnosti in zdravju pri delu.