Certifikat ISO:IEC 27001

Certifikat ISO 14001Elektro Gorenjska posluje po standardih kakovostih, ki jih od leta 2002 dalje vsako leto uspešno certificira. Ob izteku leta 2017 je podjetje prejelo nov standard kakovosti ISO/IEC 27001:2013, sistem vodenja varovanja informacij.

Informacijska varnost, predvsem pa sistematično in celostno obvladovanje informacijskih procesov, ki se izvajajo v podjetju ter njihovo ustrezno varovanje, je ključnega pomena za varno in zanesljivo poslovanje podjetja. Zato se je uprava Elektra Gorenjska sredi leta 2016 odločila za certificiranje sistema vodenja varovanja informacij. V dobrem letu dni je Svet za varovanje informacij v podjetju uspešno oblikoval in integriral zahtevane postopke v obstoječi sistem vodenja kakovosti ter ga vpeljal tako, da je podjetje v mesecu oktobru uspešno prestalo zunanjo presojo novega sistema.

S pomočjo sistema bomo:

  • oblikovali celovit pristop k informacijski varnosti v organizaciji,
  • pravočasno odkrivali in poročali o varnostnih incidentih ter posledično zmanjšali stroške, ki jih taki dogodki povzročajo,
  • boljše načrtovali in vlagali prav v tista področja, kjer je to res potrebno, pravilno upravljali in zmanjšali varnostne grožnje na sprejemljivo raven.