Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 9001Certifikat ISO 9001 je podjetje Elektro Gorenjska prejelo leta 2002 in ga vsako leto uspešno ponovno certificira. Podjetju omogoča pregled in urejenost poslovanja na osnovi obvladovanja dokumentacije in sistema vodenja. Omogoča tak način dela, da samodejno vodi k stalnim izboljšavam.