Certifikat ISO 14001

Certifikat ISO 14001Za skupino Elektro Gorenjska je skrb za okolje in njegovo ohranjanje del vsakdana. Svoj odnos kažemo tako, da svoje poslovne cilje postavljamo v skladu z vzpostavljenim sistemom ravnanja z okoljem, ISO 14001, ki ga uspešno certificiramo od leta 2006 dalje. S sistemom ravnanja z okoljem, ki je del vseh poslovnih funkcij, si prizadevamo obvladovati vse morebitne nevarnosti za okolje, s stalnimi izboljšavami sistema ravnanja z okoljem pa se bomo prilagajali izzivom, ki ga zahteva sodobno okolje. V svoji strategiji imamo jasno poudarjeno noto, da smo okolju prijazno podjetje. Z doslednim izvajanjem bomo dolgoročno preprečevali možna onesnaženja in se ustrezno odzivali na zahteve poslovnih partnerjev, lastnikov in zainteresirane javnosti ter dodatno poskrbeli za trajnostni razvoj družbe na vseh področjih.

Okoljska politika družbe Elektro Gorenjska je:

  • preprečujemo onesnaževanje okolja ter izboljšujemo ohranjanje surovin in naravnih virov,
  • urejamo ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi,
  • zmanjšujemo pomembne neugodne vplive na okolje,
  • zavezujemo dobavitelje (blaga, storitev in gradenj) k boljšemu odnosu do okolja,
  • zagotavljamo skladnost z veljavno zakonodajo,
  • povečujemo okoljsko zavest in odgovornost dejanj med zaposlenimi,
  • komuniciramo z notranjimi in zunanjimi javnostmi v zvezi z ravnanjem z okoljem,
  • stalno izboljšujemo proces glede ravnanja z okoljem s pomočjo okvirnih in izvedbenih okoljskih programov.

Vsako leto izdamo Poročilo o ravnanju z okoljem in Poročilo o varnosti in zdravju pri delu.