Certifikat Družini prijazno podjetje - polni certifikat

certifikat Družini prijazno podjetje

Podjetje Elektro Gorenjska je decembra 2011 pridobilo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Novembra 2014 je revizorski svet podjetju podelil polni certifikat, saj je bilo ugotovljeno, da so bili zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi.

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja svetovalno-revizorski postopek in je bil razvit kot eno izmed orodij za učinkovito ter kvalitetnejše upravljanje s človeškimi viri znotraj podjetij in organizacij, v kontekstu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Kot takšen predstavlja eno izmed različnih možnosti družbeno odgovornega delovanja podjetja ali organizacije.

Podjetja in organizacije se namreč v vedno večji meri zavedamo svoje družbene odgovornosti in vpliva ter informacij, ki jih s svojim poslovanjem sporočamo zaposlenim ter širši javnosti. Zavedamo se, da za njihovo uspešnostjo ne stojijo le vodilni, pač pa tudi zaposleni, ki smo ključni v določenem delovnem procesu. Za uspešen razvoj in rast sta ključnega pomena njihovo zadovoljstvo in njihova pripadnost, kar je tudi ključni cilj certifikata Družini prijazno podjetje.

Podjetje Elektro Gorenjska je sprejelo tiste ukrepe, za katere verjame, da bodo doprinesli h kakovostnejšemu ter učinkovitejšemu preživljanju delovnega in družinskega časa. Sprejeti ukrepi se nanašajo na delovni čas, organizacijo dela, politiko informiranja in komuniciranja, razvoj kadrov, strukturo plačil in nagrajevanja dosežkov ter storitve za družine.