Krajevno nadzorništvo Bohinj

Ajdovska cesta 3 | Bohinjska Bistrica

Krajevno nadzorništvo Bohinj (KN Bohinj) s svojo dejavnostjo pokriva enega najlepših predelov Slovenije: bohinjski kot z dobršnim delom Triglavskega narodnega parka. Industrijskih odjemalcev skoraj ni, nekaj tovrstnih odjemalcev je le v Bohinjski Bistrici. Preostali odjem je gospodinjskega značaja, prepleten s turistično dejavnostjo. Pomembna odjemalca sta smučišči Vogel in Kobla. 

Krajevno nadzorništvo Bohinj

Elektroenergetske naprave

Nadzemni 110 kV vodi: 12.441 m
Nadzemni 20 kV vodi: 69.773 m
Podzemni 110 kV vodi: 1.798 m
Podzemni 20 kV vodi: 49.745 m
Število transformatorskih postaj: 83