Organizacijske enote

Notranjo zgradbo sestavljajo štiri organizacijske enote:

  • OE distribucijsko omrežje
  • OE finančno ekonomske storitve
  • OE splošne in tehnične storitve
  • OE storitve informatike

Izvršni direktorji organizacijskih enot

  • mag. Edvard Košnjek, izvršni direktor Organizacijske enote distribucijsko omrežje (OE DO)
  • Jože Gorenc, izvršni direktor Organizacijske enote finančno ekonomske storitve (OE FES)
  • dr. Mateja Nadižar Svet, izvršna direktorica Organizacijske enote splošne in tehnične storitve (OE STS)
  • mag. Matej Pintar, izvršni direktor po pooblastilu Organizacijske enote storitve informatike (OE SI)