Krajevno nadzorništvo Tržič

Loka 115 | Tržič

Krajevno nadzorništvo Tržič (KN Tržič) na zahodu meji na KN Radovljica-Bled, na vzhodu na KN Cerklje-Visokok in jugu na KN Kranj. Na območju nadzorništva je nekaj večjih industrijskih odjemalcev, preostali odjem je gospodinjski.

Krajevno nadzorništvo Tržič

 

Elektroenergetske naprave

Nadzemni 110 kV vodi: 11.448 m
Nadzemni 20 kV vodi: 84.260 m
Podzemni 20 kV vodi: 84.026 m
Število transformatorskih postaj: 163