Krajevno nadzorništvo Bohinj

Ajdovska cesta 3 | Bohinjska Bistrica

Krajevno nadzorništvo Bohinj (KN Bohinj) s svojo dejavnostjo pokriva enega najlepših predelov Slovenije: bohinjski kot z dobršnim delom Triglavskega narodnega parka. Industrijskih odjemalcev skoraj ni, nekaj tovrstnih odjemalcev je le v Bohinjski Bistrici. Preostali odjem je gospodinjskega značaja, prepleten s turistično dejavnostjo. 

Krajevno nadzorništvo Bohinj

Elektroenergetske naprave

Nadzemni 110 kV vodi: 12.441 m
Nadzemni 20 kV vodi: 66.538 m
Podzemni 110 kV vodi: 1.798 m
Podzemni 20 kV vodi: 60.086 m
Število transformatorskih postaj: 82