08. 11. 2023

Izbor izvajalca pravnega, davčnega in finančnega področja za namen vodenja postopka prodaje gospodarske družbe GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o.

Naročnik je objavil javno naročilo Izbor izvajalca pravnega, davčnega in finančnega področja za namen vodenja postopka prodaje gospodarske družbe GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o. Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer lahko dobite tudi vso dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je 29. 11. 2023 do 10. ure.

OBVESTILO 29.11.2023

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok 15.12.2023 do 10. ure. Ne glede na podaljšanje roka za oddajo ponudb, naročnik dovoljuje, da se veljavnost ponudb in finančnega zavarovanja za resnost ponudb, upošteva od prvotnega roka za oddajo ponudb, tj. do 29. 2. 2024.

Nazaj na vsa naročila

Več novic