OBVESTILO: Do nadaljnjega ne izvajamo naših naročil

Z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa realizacijo naših naročil (razen nujnih) ustavljamo.

Spoštovani ponudniki in dobavitelji,

zaradi razglašene epidemije koronavirusa in pozivov oblasti, da naj ostanemo doma, vas obveščamo, da do nadaljnjega ne bomo izvajali naročil za dobavo blaga ali izvedbo storitev. Vsa aktualna, objavljena naročila (razen javnih naročil, za katera smo podaljšali rok za oddajo ponudb) bomo izpeljali do izbire ponudnika, vendar se bomo o roku izvedbe naknadno dogovorili. Izjema so naročila, ki so nujna (npr. nabava zaščitne opreme, nabava materiala za odpravo okvar na EE omrežju) ali naročila, ki se lahko izvedejo z delom od doma, brez stikov z drugimi. Novih naročil, razen nujnih, do nadaljnjega ne bomo objavljali.
Ostanite zdravi!


<<   Nazaj