Ukrepi za preprečitev širjenja virusnega izbruha koronavirusa

V družbi Elektro Gorenjska pozorno spremljamo razmere v povezavi s širjenjem koronavirusa in sledimo priporočilom pristojnih državnih organov. Osrednjo pozornost posvečamo preventivnim ukrepom, da bi zmanjšali možnosti prenosa okužb oziroma preprečevanje širjenja koronavirusa.

Uporabnike našega omrežja prosimo, da upoštevate priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V primeru simptomov koronavirusa ne prihajate v informacijske pisarne družbe in do zaposlenih.

Komuniciranje je zaželeno preko elektronske pošte, telefona ali navadne pošte.

Elektronski način komuniciranja z družbo, ki je v veliki meri že stalna praksa, je v trenutnih razmerah še bolj zaželen. Po elektronski pošti  info@elektro-gorenjska.si lahko uporabniki oddajate vloge za: izdajo projektnih pogojev in mnenja k projektni dokumentaciji (vloge in priloge); izdajo soglasja za priključitev (vloge in priloge); priključitev in uporabo sistema (vloge brez prilog).

Uporabnike naših storitev vljudno prosimo, da v čim večji meri uporabljate elektronski način komuniciranja, lahko uporabljate tudi telefon 080 30 19 in navadno pošto.

Predlagamo tudi, da obiske družbe, ki niso nujni, prestavite. Pred nujnim obiskom pa vsekakor najprej pokličite in se z zaposlenim pogovorite kaj želite urediti.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje,
Elektro Gorenjska, d. d.


<<   Nazaj