Stanje na distribucijskem omrežju podjetja Elektra Gorenjska ob 15h

IZJAVA ZA MEDIJE
STANJE NA OMREŽJU PODJETJA ELEKTRO GORENJSKA, D. D.
URA: 15.00

Na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska je ob poročanem času prekinjena oskrba z električno energijo še približno 500 odjemalcem, večina jih je na Jezerskem. Za približno polovico odjemalcev se bo oskrbelo z električno energijo s pomočjo agregata, ki ga bodo prepeljali do večera še na Jezersko.

Ekipam na terenu je v popoldanskem času uspelo zagotoviti zasilno oskrbo z električno energijo večini prebivalcem vasi na Gorenjskem, ki so v ponedeljek, 11. 12. 2017 in v torek, 12. 12. 2017 ostali brez električne energije. Posamezna področja so oskrbljena tudi s pomočjo agregatov.

Največ težav pri popravilu napak na omrežju povzročajo težko ali celo nedostopni tereni, zaposleni se trudijo in po svojih najboljših močeh odpravljajo napake.

Vse odjemalce opozarjamo, naj se izogibajo poškodovanim področjem. Prav tako naj se ne dotikajo vodnikov in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.  Poškodbe na omrežju lahko odjemalci sporočajo tudi na številko 112.

O statusu na omrežju vas bomo obvestili v sredo, 13.12.2017.


<<   Nazaj